Najważniejsze informacje czyli to, o co pytacie

Czy udział w Warszawskiej Lidze Biegowej jest bezpłatny?


Nie. Każdy uczestnik za pojedynczy start musi opłacić wpisowe. Koszt pojedynczego startu wynosi 30 zł. Istnieje możliwość wykupienia pakietu startów - wtedy pojedynczy start jest tańszy.




Czy mogę zapisać dziecko na więcej niż jedną rundę?


Oczywiście. Od 10 września 2018 r. można zapisać dziecko na każdą rundę na wybranym dystansie.




Czy mogę zapisać dziecko na więcej niż jeden dystans?


Tak. Każdy uczestnik może wystartować na 1, 2 lub 3 dystansach w czasie jednej rundy. Wpisowe pobierane jest za pojedynczy start na jednym dystansie.




Czy mogę zapisać dziecko w dniu zawodów?


Nie. Istnieje tylko możliwość elektronicznej rejestracji do zawodów.




Czy wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale?


Nie. Medale zdobywają zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 w poszczególnych rundach, na poszczególnych dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczynki.




Czy liczba miejsc na daną rundę jest ograniczona?


Tak. Na chwilę obecną planujemy 500 osobostartów w każdej rundzie. Np. w przypadku zapisania 1 dziecka na 3 dystansach, automatycznie pula pomniejsza się o 3 osobostarty.




Jak mogę dokonać płatności za udział?


Płatności za udział można dokonać drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu przygotowanego przez Organizatora do czasu zamknięcia list zgłoszeniowych. Po tym terminie płatności drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Jest możliwość dokonania płatności gotówką lub kartą w Biurze Zawodów w kwocie 50zł.




Ilu zawodników może wziąć udział?


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady MInistrów z dnia 29 maja 2020 r. w zawodach może wziąć udział 150 zawodników.




Czy zawodnik musi posiadać licencję PZLA?


Tak, od 2021 roku wszyscy zawodnicy zgłoszeni do Warszawskiej Ligi Biegowej muszą posiadać ważne licnecje PZLA.